Wspólnoty Mieszkaniowe


Jedną z moich specjalizacji są ubezpieczenia dla Wspólnot Mieszkaniowych.

 

Moje wieloletnie doświadczenie w ubezpieczaniu Klientów z sektora mieszkalnictwa pozwala mi dopasować program ubezpieczeniowy oraz procedury działania do specjalnych wymagań tego segmentu.

 

Podczas ustalania z Klientem oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej pokazuję różnice między ubezpieczeniem majątku Wspólnoty Mieszkaniowej według wartości odtworzeniowej, a rzeczywistej oraz podpowiadam jak można oszacować wartość odtworzeniową majątku będącego przedmiotem ubezpieczenia.

 

W przypadku szkody pomagam ustalić, czy dane roszczenie należy zgłosić z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty Mieszkaniowej, czy z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych/od wszystkich ryzyk oraz pomagam w wypełnianiu wniosków o wypłatę należnego  odszkodowania.

 

Pomagam ocenić zasadność roszczeń, w przypadku roszczeń z polisy od odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty Mieszkaniowej wyjaśniam i pomagam ustalić, czy Wspólnota Mieszkaniowa ponosi odpowiedzialność za konkretne zdarzenie, czy też w myśl obowiązujących przepisów jest zwolniona z odpowiedzialności za przedmiotową szkodę.

 

Ubezpieczenie Wspólnot Mieszkaniowych najczęściej obejmuje :

 

- ubezpieczenie majątku części wspólnej należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej (ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenie od wszystkich ryzyk z możliwością rozszerzenia o dodatkowe opcje, np. wandalizm, przepięcia, graffiti, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych i mechanicznych, ubezpieczenie drobnych prac budowlano-montażowych, ubezpieczenie aktów terrorystycznych),

 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty Mieszkaniowej za szkody wyrządzone osobom trzecim i Członkom Wspólnoty,

 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Wspólnoty Mieszkaniowej za szkody wyrządzone Wspólnocie Mieszkaniowej,

 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podwykonawców Wspólnoty Mieszkaniowej,

 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas poszukiwania przyczyn awarii przez Wspólnotę Mieszkaniową w mieniu lokatorów i najemców lokali,

 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej,

 

- ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,

 

- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku majątku będącego w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej,

 

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego znajdującego się w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej na zasadach All Risk, czyli od wszystkich ryzyk.

 

- możliwość zorganizowania specjalnego programu kompleksowego ubezpieczenia dla mieszkańców danej Wspólnoty Mieszkaniowej, w którym składka roczna za przedmiotowe ubezpieczenie rozłożona jest na 12 rat (ubezpieczenie ze składką płatną w czynszu).