Zarządcy Nieruchomości


Jedną z moich specjalizacji ze względu na nakierowanie moich działań na sektor ubezpieczeń mieszkalnictwa jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zarządców Nieruchomości.

 

Moje wieloletnie doświadczenie w ubezpieczaniu Klientów z tego sektora pozwala mi dopasować wysokości sum gwarancyjnych oraz procedury działania do specjalnych wymagań Klienta.

 

Podczas spotkania z Klientem wspólnie ustalamy wysokości sum gwarancyjnych odpowiadających realnemu ryzyku na jakie Klient może być narażony w zależności od ilości i wielkości zarządzanych przez niego nieruchomości oraz bazując na moim wieloletnim doświadczeniu i wiedzy ubezpieczeniowej, dokonuję za zgodą Klienta audytu aktualnie posiadanych umów o zarządzanie/administrowanie wskazując mojemu Klientowi punkty tych umów, które mogą powodować w przyszłości zwiększoną ilość roszczeń regresowych do Zarządcy Nieruchomości/Administratora np: z zakładów ubezpieczeń.

 

Oczywiście istnieje możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną wyższą niż minimalna wskazana w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

 

W przypadku szkody lub roszczeń do Zarządcy/Administratora nieruchomości (np. w ramach roszczeń regresowych zakładów ubezpieczeń) pomagam ocenić ich zasadność i przygotować linię obrony, pomagam ustalić, czy dane roszczenie należy zgłosić z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zarządcy Nieruchomości czy z polis należących do zarządzanych przez niego podmiotów jeśli Zarządca Nieruchomości pełni również funkcję Zarządu obsługiwanego podmiotu.