O firmie


Marcin Goławski
Marcin Goławski

Chcesz jasnych reguł funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego?

 

Zatem łączy nas wspólny cel.

 

Właśnie dlatego stawiam na transparentną komunikację, najwyższe standardy obsługi Klienta oraz tworzenie nowych programów ubezpieczeniowych specjalnie dostosowanych do potrzeb konkretnego Klienta.

 

Nie dziwi mnie sceptyczny stosunek Klienta do ubezpieczycieli. Nie dziwi mnie obawa Klienta o kolejne złe doświadczenia związane z problematyką  zawierania ubezpieczeń i likwidacji szkód i dlatego moim priorytetem jest prowadzenie działalności opartej na zabezpieczeniu indywidualnych interesów moich Klientów.

 

M&M Ubezpieczenia  jako MultiAgencja ubezpieczeniowa działa na rynku ubezpieczeniowym od 8 stycznia 2010 roku, jednak moja kariera na rynku ubezpieczeniowym rozpoczęła się już w 1998 roku.

Moje blisko 20-letnie doświadczenie w ubezpieczeniach pozwoliło mi w lutym 2013 roku zdać egzamin Brokerski przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz uzyskać zezwolenie na prowadzenie Działalności Brokerskiej w zakresie ubezpieczeń nr 1916/13.

Dzięki temu udało mi się przekształcić działalność MultiAgencji Ubezpieczeniowej w Działalność Brokerską, co stanowczo wpływa na jeszcze lepsze możliwości organizowania ochrony ubezpieczeniowej dla moich Klientów.

 

Nie są mi obce żadne z ubezpieczeń majątkowych, a w swojej karierze, również jako etatowy pracownik kilku firm ubezpieczeniowych, miałem do czynienia z najróżniejszymi projektami ubezpieczeniowymi. Jednak moją specjalizacją są ubezpieczenia z sektora mieszkalnictwa i w gronie moich Klientów znajdują się na dzień dzisiejszy: Spółdzielnie Mieszkaniowe o zasobach powyżej 3.000 lokali, Wspólnoty Mieszkaniowe, Zarządcy Nieruchomości współpracujący ze mną na wyłączność, Deweloperzy, a także Klienci indywidualni ubezpieczający mieszkania, domy, firmy, samochody.

 

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego Klienta oraz bardzo precyzyjnej ocenie ryzyka jestem w stanie przygotować plan ochrony ubezpieczeniowej  dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta z uwzględnieniem jego możliwości finansowych i realnych potrzeb. 

 

Każdy Klient niezależnie od zasobności jego portfela jest dla mnie tak samo ważnym Partnerem biznesowym, a budowanie trwałych wieloletnich relacji z Klientami jest moim celem nadrzędnym dzięki czemu wielu z nich współpracuje ze mną od początku mojej działalności, czyli od niemal 20 lat.